Hội thảo & Sự kiện

Sắp diễn ra

Gặp mặt hàng tuần

Gặp mặt hàng tuần

Nội dung trao đổi: Nông nghiệp hữu cơ và thị trường nông sản. Địa điểm: XP Garden, 476 Dương Quảng Hàm, phường 6, Quận Gò Vấp. Thời gian: 9 giờ sáng thứ 7 hàng tuần (bắt đầu từ 13/07/2019). Người…

Hội thảo khoa học: Sản lượng và năng xuất nhờ ứng dụng công nghệ sinh học

Hội thảo khoa học: Sản lượng và năng xuất nhờ ứng dụng công nghệ sinh học

Hội thảo được tổ chức để giới thiệu công nghệ mới

Đã diễn ra

Gặp mặt hàng tuần

Gặp mặt hàng tuần

Nội dung trao đổi: Nông nghiệp hữu cơ và thị trường nông sản. Địa điểm: XP Garden, 476 Dương Quảng Hàm, phường 6, Quận Gò Vấp. Thời gian: 9 giờ sáng thứ 7 hàng tuần (bắt đầu từ 13/07/2019). Người…

Hội thảo khoa học: Sản lượng và năng xuất nhờ ứng dụng công nghệ sinh học

Hội thảo khoa học: Sản lượng và năng xuất nhờ ứng dụng công nghệ sinh học

Hội thảo được tổ chức để giới thiệu công nghệ mới

Hội thảo khoa học: Sự hữu ích của công nghệ sinh học và thành tựu trên thế giới

Hội thảo khoa học: Sự hữu ích của công nghệ sinh học và thành tựu trên thế giới

Hội thảo được tổ chức để giới thiệu công nghệ mới

Hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển trồng trọt

Hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển trồng trọt

Hội thảo được tổ chức để giới thiệu công nghệ mới

ĐĂNG KÝ THAM DỰ