Gặp mặt hàng tuần

Nội dung trao đổi: Nông nghiệp hữu cơ và thị trường nông sản.
Địa điểm: XP Garden, 476 Dương Quảng Hàm, phường 6, Quận Gò Vấp.
Thời gian: 9 giờ sáng thứ 7 hàng tuần (bắt đầu từ 13/07/2019).
Người điều phối: Hoàng Quý Châu.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

ĐĂNG KÝ THAM DỰ