Hội thảo khoa học: Sản lượng và năng xuất nhờ ứng dụng công nghệ sinh học

Hội thảo khoa học: Sản lượng và năng xuất nhờ ứng dụng công nghệ sinh học

GIỚI THIỆU

Đến dự buổi hội thảo có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Mở Hà Nội, đại diện các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm cùng sự góp mặt của hơn 60 nhà khoa học, giảng viên thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học.

Đại biểu tham dự Hội thảo được lắng nghe 5 tham luận có hàm lượng khoa học cao và hấp dẫn về: “Công nghiệp 4.0 và công nghệ thực phẩm” của PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài (Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam), “Một số ý kiến tham khảo về công tác đào tạo kỹ sư công nghệ thực phẩm của Viện Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn hội nhập” của PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh (Đại học Bách Khoa Hà Nội), “Gene Xpert – kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện lao và lao kháng thuốc nhanh chóng, chính xác” của TS. Nguyễn Hoài Giang (ĐH Bách Khoa Hà Nội), “Giải trình tự gen thế hệ mới trong y dược học” của PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), “Các thách thức của nghiên cứu y sinh và khám phá thuốc trong kỷ nguyên bủng nổ dữ liệu Omics” của PGS. TS Lê Đức Hậu (Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam). Trong đó, hai tham luận về trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, y sinh đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự.

 

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Mở Hà Nội

THỜI GIAN

Sáng ngày 29/11. Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành Trường và 25 năm thành lập Khoa Công nghệ sinh học (3/12/1993-3/12/2018).

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Hội thảo khoa học: Sự hữu ích của công nghệ sinh học và thành tựu trên thế giới

Hội thảo khoa học: Sự hữu ích của công nghệ sinh học và thành tựu trên thế giới

GIỚI THIỆU

Đến dự buổi hội thảo có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Mở Hà Nội, đại diện các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm cùng sự góp mặt của hơn 60 nhà khoa học, giảng viên thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học.

Đại biểu tham dự Hội thảo được lắng nghe 5 tham luận có hàm lượng khoa học cao và hấp dẫn về: “Công nghiệp 4.0 và công nghệ thực phẩm” của PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài (Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam), “Một số ý kiến tham khảo về công tác đào tạo kỹ sư công nghệ thực phẩm của Viện Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn hội nhập” của PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh (Đại học Bách Khoa Hà Nội), “Gene Xpert – kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện lao và lao kháng thuốc nhanh chóng, chính xác” của TS. Nguyễn Hoài Giang (ĐH Bách Khoa Hà Nội), “Giải trình tự gen thế hệ mới trong y dược học” của PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), “Các thách thức của nghiên cứu y sinh và khám phá thuốc trong kỷ nguyên bủng nổ dữ liệu Omics” của PGS. TS Lê Đức Hậu (Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam). Trong đó, hai tham luận về trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, y sinh đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự.

 

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Mở Hà Nội

THỜI GIAN

Sáng ngày 29/11. Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành Trường và 25 năm thành lập Khoa Công nghệ sinh học (3/12/1993-3/12/2018).

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển trồng trọt

gebte-gia-tri

Hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển trồng trọt

gebte-gia-tri

GIỚI THIỆU

Đến dự buổi hội thảo có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Mở Hà Nội, đại diện các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm cùng sự góp mặt của hơn 60 nhà khoa học, giảng viên thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học.

Đại biểu tham dự Hội thảo được lắng nghe 5 tham luận có hàm lượng khoa học cao và hấp dẫn về: “Công nghiệp 4.0 và công nghệ thực phẩm” của PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài (Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam), “Một số ý kiến tham khảo về công tác đào tạo kỹ sư công nghệ thực phẩm của Viện Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn hội nhập” của PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh (Đại học Bách Khoa Hà Nội), “Gene Xpert – kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện lao và lao kháng thuốc nhanh chóng, chính xác” của TS. Nguyễn Hoài Giang (ĐH Bách Khoa Hà Nội), “Giải trình tự gen thế hệ mới trong y dược học” của PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), “Các thách thức của nghiên cứu y sinh và khám phá thuốc trong kỷ nguyên bủng nổ dữ liệu Omics” của PGS. TS Lê Đức Hậu (Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam). Trong đó, hai tham luận về trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, y sinh đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự.

 

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Mở Hà Nội

THỜI GIAN

Sáng ngày 29/11. Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành Trường và 25 năm thành lập Khoa Công nghệ sinh học (3/12/1993-3/12/2018).

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Hội thảo khoa học: Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm theo định hướng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học: Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm theo định hướng công nghiệp 4.0

GIỚI THIỆU

Đến dự buổi hội thảo có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Mở Hà Nội, đại diện các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm cùng sự góp mặt của hơn 60 nhà khoa học, giảng viên thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học.

Đại biểu tham dự Hội thảo được lắng nghe 5 tham luận có hàm lượng khoa học cao và hấp dẫn về: “Công nghiệp 4.0 và công nghệ thực phẩm” của PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài (Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam), “Một số ý kiến tham khảo về công tác đào tạo kỹ sư công nghệ thực phẩm của Viện Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn hội nhập” của PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh (Đại học Bách Khoa Hà Nội), “Gene Xpert – kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện lao và lao kháng thuốc nhanh chóng, chính xác” của TS. Nguyễn Hoài Giang (ĐH Bách Khoa Hà Nội), “Giải trình tự gen thế hệ mới trong y dược học” của PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), “Các thách thức của nghiên cứu y sinh và khám phá thuốc trong kỷ nguyên bủng nổ dữ liệu Omics” của PGS. TS Lê Đức Hậu (Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam). Trong đó, hai tham luận về trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, y sinh đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự.

 

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Mở Hà Nội

THỜI GIAN

Sáng ngày 29/11. Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành Trường và 25 năm thành lập Khoa Công nghệ sinh học (3/12/1993-3/12/2018).

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Hội thảo Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

SONY DSC-1

Hội thảo Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

SONY DSC-1

GIỚI THIỆU

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới. Mặc dù vẫn còn đi sau các nước tiên tiến trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, nhưng Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong lĩnh vực này.
Như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu, tăng trưởng dân số và đất nông nghiệp bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm sản lượng nông nghiệp. Do đó, ngành nông nghiệp Việt Nam đã tìm kiếm các giải pháp tối ưu để kịp thời xử lý những vấn đề trên nhằm phát triển một nền nông nghiệp xanh bền vững, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và góp phần vào an ninh lương thực thế giới. Trong đó, giải pháp công nghệ sinh học được xem là một chiến lược quan trọng.

CƠ QUAN TỔ CHỨC

– Bộ Nông nghiệp và Phát Triển
– Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

THỜI GIAN

Hà Nội
– Ngày 09/04/2019
– Địa điểm: Hội Trường C của trường Đại học Nông Lâm
Đà Nẵng
– Ngày 09/04/2019
– Địa điểm: Hội Trường C của trường Đại học Nông Lâm
Hồ Chí Minh
– Ngày 09/04/2019
– Địa điểm: Hội Trường C của trường Đại học Nông Lâm

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Hội thảo nông nghiệp hữu cơ

Hội thảo nông nghiệp hữu cơ

GIỚI THIỆU

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới. Mặc dù vẫn còn đi sau các nước tiên tiến trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, nhưng Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong lĩnh vực này.
Như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu, tăng trưởng dân số và đất nông nghiệp bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm sản lượng nông nghiệp. Do đó, ngành nông nghiệp Việt Nam đã tìm kiếm các giải pháp tối ưu để kịp thời xử lý những vấn đề trên nhằm phát triển một nền nông nghiệp xanh bền vững, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và góp phần vào an ninh lương thực thế giới. Trong đó, giải pháp công nghệ sinh học được xem là một chiến lược quan trọng.

CƠ QUAN TỔ CHỨC

– Bộ Nông nghiệp và Phát Triển
– Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

THỜI GIAN

Hà Nội
– Ngày 09/04/2019
– Địa điểm: Hội Trường C của trường Đại học Nông Lâm
Đà Nẵng
– Ngày 09/04/2019
– Địa điểm: Hội Trường C của trường Đại học Nông Lâm
Hồ Chí Minh
– Ngày 09/04/2019
– Địa điểm: Hội Trường C của trường Đại học Nông Lâm

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ