Previous
Next

GIỚI THIỆU VỀ GEBTE

Công ty Global Eco Bio Tech (GEBTE) được thành lập 2017, văn phòng tại 476 Dương Quảng Hàm, Gò Vấp, TP.HCM. Hoạt động theo các tiêu chí sau:

GEBTE-QCHAU-250-250

HOÀNG QUÝ CHÂU

0972 162 301
quychau54@gmail.com

CỘNG TÁC VIÊN

Họ và tên

Học vị/ Học hàm

Chuyên ngành

Số điện thoại

Trịnh Xuân Vũ

Giáo sư

Sinh học

0903 612 345

Bùi Xuân Khôi

Tiến sĩ

Sinh học

Cập nhật sau

Trác Khương Lai

Tiến sĩ

Nông nghiệp

0933 714 545

Trần Ngọc Diệp

Thạc sĩ

Happy Vegi

0903 287 095

Nguyễn Thị Quỳnh Viên

Thạc sĩ

Happy Vegi

0909 018 036

Phan Văn Tự

Thạc sĩ

Khoa học đất

Cập nhật sau

Nguyễn Thị Vân Anh

Thạc sĩ

Tanifarm

0374 578 997

Lê Thị Hằng

BA

Nuituong

0978 899 105

Dương Kim Hà

Thạc sĩ

Bảo vệ thực vật

0989 233 854

Phạm Đức Dũng

Thạc sĩ

Cập nhật sau

0986 124 094

Nguyễn Văn Văn

Thạc sĩ

Cập nhật sau

0983 251 059

Lê Vĩnh Đức Hiền

Cập nhật sau

Kĩ sư nông học

0366 435 802

BẠN MUỐN TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN

ĐĂNG KÝ THAM DỰ